Styczeń 2011 rok

Jakoś wtedy zima to była zima, nawet u nas, w dolinie Łososiny Górnej.