Archiwum Parafialne

Ogłoszenia Parafialne 22 listopad

Ogłoszenia Parafialne 22 listopad

1. Zapraszamy na modlitwę różańcową, połączoną z wypominkami za zmarłych, w niedziele, o 15.50, a w dni powszednie, o 16.20.

2. Dziś – uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Ustanowił ją papież Pius XI w 1925 roku i polecił obchodzić ją w ostatnią niedzielę października. Po Soborze Watykańskim II przeniesiono ją na ostatnią niedzielę roku liturgicznego, aby zwrócić uwagę na to, że Pan Jezus objawi w pełni swoją władzę królewską w dniu ostatecznym, gdy przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

3. Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej.

4. Kierujemy zaproszenie do dorosłych parafian, aby dołączyli do oddziału Akcji Katolickiej. Działalność tej organizacji jest bardzo pożyteczna dla naszych parafii, diecezji i Kościoła powszechnego. Przynosi także wiele korzyści duchowych dla ich członków.

5. Także dzisiejsza Uroczystość Chrystusa Króla jest w naszej diecezji obchodzona jako Dzień Liturgicznej Służby Ołtarza, dlatego rodzicom i tym ministrantom i lektorom, którzy gorliwie i systematycznie – zwłaszcza w dni powszednie – pełnią służbę przy ołtarzu w naszej parafii, składamy wdzięczne Bóg zapłać.

6. Z okazji liturgicznego wspomnienia świętej Cecylii kierujemy wyrazy uznania i wdzięczności pod adresem: Pana organisty oraz Pana dyrygenta orkiestry i parafialnej orkiestry, Pani dyrygentce i scholii parafialnej i zespołu instrumentalno-wokalnego, a także wszystkich którzy służą Panu Bogu i naszej parafii, przez śpiew i grę na instrumentach. Mile będą widziani nowi kandydaci do tych gremiów. W przekonaniu, że dla Pana Boga warto się poświęcić, zapraszamy wszystkich posiadających odpowiednie predyspozycje.

7. Dzisiejsza niedziela jest ostatnią niedzielą roku liturgicznego, który przeżywaliśmy pod hasłem: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Za tydzień – pierwsza niedziela Adwentu nowego roku liturgicznego, któremu przyświecać będzie hasło: „Nowe życie w Chrystusie”.

8. Przez cały Adwent roraty w naszym kościele będą celebrowane, o 6.30 i o 17.00 szczególnie dla dzieci. Prosimy, aby dzieci na roraty przygotowały sobie lampiony, z którymi będą przychodzić na msze roratnie.

9. Jutro, w poniedziałek -23.11, o godz. 16.00 zapraszamy na nabożeństwo do Św. Ojca Pio.

10. W środę przypada 24 rocznica śmierci + Ks. Jana Żurka. Prosimy o modlitwę za zmarłego wieloletniego proboszcza Łososiny Górnej.

11. Składamy bardzo serdeczne podziękowanie i szczere Bóg zapłać, za ofiary, które dzisiaj składamy na zakup opału, za ofiary na parking: Agata i Jan Stano, Walowa Góra; Teresa i Stanisław Wątroba, ul. Starodworska, a także Panu Rafałowi Ryś, za kilkadziesiąt godzin pracy, które podarował parafii, montując urządzenia internetowe, telewizyjne, telefoniczne oraz videofon w budynku domu parafialnego.

12. Uroczyste rozpoczęcie Jubileuszu w wymiarze diecezjalnym odbędzie się 28 listopada w katedrze tarnowskiej pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Andrzeja Jeża. Złożą się na nie uroczyste Nieszpory o godz.17.30 oraz następująca po nich Eucharystia. Podczas tej uroczystości nastąpi symboliczne przekazanie wybranym księżom dziekanom świecy jubileuszowej, która jest najważniejszym znakiem Jubileuszu.

13. Uroczyste rozpoczęcie Jubileuszu we wszystkich kościołach całej diecezji odbędzie się podczas wszystkich Mszy św. w I Niedzielę Adwentu, czyli 29 listopada.

14. Centralną uroczystością parafialną Roku Jubileuszowego w każdej parafii będzie przeżywana w Wielką Sobotę 2016 roku Wigilia Paschalna. Centralną uroczystością diecezjalną będzie przeżywana 18 września 2016 roku w Limanowej 50. Rocznica Koronacji Piety.

15. Rzym: daty otwarcia Drzwi Świętych. Otwarcie przez papieża Drzwi Świętych w bazylice watykańskiej zainicjuje obchody Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia. Ojciec Święty uczyni to 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (Msza o godz. 9:30 na placu św. Piotra).W pozostałych papieskich bazylikach Rzymu Drzwi Święte zostaną otwarte przez papieża odpowiednio: 13 grudnia w bazylice św. Jana na Lateranie (Msza o godz. 9:30) i 1 stycznia w bazylice Matki Bożej Większej (Msza o godz. 17:00). Natomiast w bazylice św. Pawła za Murami Drzwi Święte zostaną otwarte 13 grudnia przez kard. Jamesa Harveya (Msza o godz. 10:30). RV / Rzym

16. Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie organizuje w naszej parafii w najbliższą sobotę (28.11), zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Zużyty sprzęt prosimy składać – tak jak w poprzednich latach – na parkingu od godz. 7.00 do 9.30. Zużyty sprzęt może być potem wykorzystany do przetworzenia przez partnera Stowarzyszeni, który aktywnie wspiera działalność misyjną Kościoła.

17. Strażacy z OSP Łososina Górna serdecznie zapraszają na akcję krwiodawstwa w dniu 29 listopada (niedziela), 2015, od godz. 7.00 do 12.30, w budynku remizy. Wśród uczestników – krwiodawców tegorocznej akcji – zostaną rozlosowane nagrody, którymi będą 4 karnety na basen. Krew może oddać każdy, kto ukończył 18 rok życia, a nie przekroczył 65 roku życia i czuje się zdrowo, a na miejscu w remizie przejdzie badania oraz wypełni kwestionariusz. Przy oddaniu krwi należy posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem, a przed oddaniem krwi należy spożyć lekki posiłek. Zachęcamy: kobiety i mężczyzn do wsparcie tej jakże ważnej inicjatywy.

18. Zarząd osiedla nr 5 zaprasza mieszkańców na ogólne zebranie w dniu 26 listopada (czwartek) 2015, o godz. 17.30 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Łososińska. W programie, m.in.: omówienie założeń do projektu budżetu na 2016 rok, sprawy bieżące, dyskusja.

19. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 24 XI – święci męczennicy wietnamscy Andrzej Dung-lac, prezbiter, i Towarzysze, których 19 VI 1988 r. kanonizował papież Jan Paweł II.