Archiwum Parafialne

Ogłoszenia Parafialne 1 listopad

Ogłoszenia Parafialne 1 listopad

1. Dziś obchodzimy uroczystość Odpustową – Wszystkich Świętych, i rozpoczęcie Tygodnia Modlitw za Zmarłych. Porządek Mszy Świętej: 7.00 – 9.00 – 11.00 – Uroczysta Suma Odpustowa. Po południu, o godz. 13.30 odśpiewamy nieszpory w kościele, a potem wyruszy procesja na stary cmentarz i tam, o godz. 14.30 Msza święta. Dzisiaj przy bramach cmentarnych są zbierane ofiary do puszek na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Wspólnota seminaryjna składa wdzięczne Bóg zapłać za składane ofiary.

2. Jutro – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, nazywane inaczej Dniem Zadusznym. Uroczyste Msze Święte w naszym kościele o godz. 6.30 – 8.00 – 11.00 – 17.00. Różaniec i wypominki za zmarłych przez cały tydzień o godz. 16.20.

3. Odpusty za zmarłych: wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny, w pozostałe zaś dni roku – cząstkowy. Jest to odpust pod zwykłymi warunkami; odpust zupełny można zyskać (dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej) jeden raz na dzień;
wierni, którzy odwiedzą kościół lub kaplicę (tę z której prawnie korzystają) w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych i odmówią tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga, mogą w Dzień Zaduszny zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami; spowiedź św., Komunia św. i modlitwa w intencji wyznaczonej przez papieża. Odpust ten można zyskać od południa dnia poprzedniego aż do północy z drugiego na trzeciego listopada. W intencjach papieża można odmówić na przykład jedno Ojcze nasz i jedno Zdrowaś Maryjo lub jakąkolwiek inną modlitwę. Do zyskania odpustu zupełnego wymagane jest nadto wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, również lekkiego. Jeżeli brak jest wspomnianej dyspozycji lub wymaganych warunków, wówczas odpust ten będzie cząstkowy.

4. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św. w piątek, od godz. 16.00.

5. Wyjazd kapłanów z posługą sakramentalną do chorych w piątek o godz. 8.00. Msza Święta wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa – w piątek o godz.6.30 i 17.00, zaś wotywa o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny – w sobotę o godz. 8.00.

6. Spotkania formacyjno-modlitewne, po Mszy świętej wieczornej, w środę ministranci, w czwartek – lektorzy, w czwartek, o16.00 – parafialna schola. Młodzież klas III-ich gimnazjum prosimy o uczestnictwo w Mszy świętej, o godz. 18.00.

7. Za tydzień – 32. niedziela w ciągu roku i VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Ofiary do puszek będą zbierane dla mieszkańców Syrii. Zakończenie Tygodnia Modlitw za Zmarłych.

8. Za tydzień składka na tacę będzie przeznaczona na parafialne cele inwestycyjne.

9. Bóg zapłać za ofiarę na parking: Jerzy i Stanisława Wrona, ul. Starodworska 23.

10. W przyszłą niedzielę (8.11), o godz. 15.30 zapraszamy do naszego kościoła na koncert pieśni patriotycznych Zespołu Polaków z Woładoworska Wołyńskiego koło Żytomierza (Ukraina).

11. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 4 XI – św. Karol Boromeusz, biskup i kardynał, który odegrał wybitną rolę na Soborze Trydenckim;

12. W Gościu Niedzielnym proponujemy przeczytać: Będziemy do Niego podobni; Nie mogę się doczekać; Armia Jana Pawła II; Polska pod kreską – ciągle jesteśmy na debecie; Polacy wybrali zmianę.

Niech dzisiejsza uroczystość będzie dla nas zachętą do praktykowania w swoim życiu drogi błogosławieństw. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo jako umocnieni na drodze wiary.